Losowe:

Tam miser est quisque, quam credidit - Każdy jest tak nieszczęśliwy, jak się za nieszczęśliwego uważa. Seneka


Cyceron Sine amicitia vita est nulla - Nie ma życia bez przyjaźni. Cyceron


Gratia superis! - Dzięki bogom!


Persona non grata - Osoba niepożądana.


Sapientia prima stultitia caruisse - Początkiem mądrości jest być wolnym od głupoty. Horacy


Odero, si potero, si non, invitus amabo - Jeśli zdołam, będę nienawidzić, jeśli nie, pokocham wbrew woli. Owidiusz


Benedictus, qui venit in nomine Domini - Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Psalm ze Starego Testamentu, powt. w Ewangelii św. Mateusza.


Rumpitur invidia Pęka z zazdrości. Fedrus -


Maximum remedium irae diłatio est - Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Seneka