Losowe:

Get moving! - rusz się! pospiesz się!


For hours on end - godzinami, nieustannie


Give somebody a hand - pomóc komu¶


Don't make me laugh - nie roz¶mieszaj mnie


On the grounds that... - z powodu tego, że


What time is it? - która jest godzina?


leave no stone unturned - poruszyć niebo i ziemię


Keep the change - proszę zatrzymać resztę (przy wydawaniu pieniędzy)


I mean business - nie żartuję